Alster av silver, koppar, mässing, nysilver är vanliga metaller som repareras.

Antika silverföremål (konservering).
Dessa silverpjäser tillhör vårt kulturarv. Föremål från t ex en kyrka skall alltid tillståndsprövning ske hos Länstyrelsen och Riksankvarieämbetet.
Silversmén åtar sig även sådana reparationer.

 
 

 

Bilderna ovan visar reparation av fot (tass).